Actievoorwaarden "Snappshot Photobooth-winactie"

Win een Fifa20 voor een console naar keuze.

 1. Dit is een actie van Snappshot VoF
  Snappshot is een handelsnaam van Click & Find Internetmarketing vof, gevestigd te Hengelo, Oude Boekeloseweg

 2. Deze voorwaarden gelden voor de “Snappshot Photobooth-winactie” seizoen 19/20: ‘Maak kans op een FIFA20 naar keuze ter waarde van €59,99’.
  Je aanvaardt deze voorwaarden door mee te doen aan de “Snappshot Photobooth-winactie”.

 3. De actie geldt van 01 augustus 2019 tot en met 10 mei 2020. 

 4. Wat houdt de actie in?
  De “Snappshot Photobooth-winactie” is een actie waarin we van je vragen om een leuke foto van jezelf, met onze photobooth, tijdens wedstrijddagen of e-Sports toernooien met de in de Heracles App geïntegreerde Snappshot applicatie in te sturen via deze app. De gemaakte foto’s zullen live op grote schermen vertoond worden. Ook mogen de gemaakte foto’s geplaatst worden op de social media kanalen van zowel Snappshot als Heracles Almelo. Je doet mee door een foto te plaatsen met de Heracles App zoals hierboven beschreven. De inzending mag enkel een foto betreffen. 1 deelnemer wint een FIFA20 game ter waarde van € 59,99, deze dient uiterlijk 6 maanden na bekendmaking van de winnaar te worden geclaimd bij Snappshot. 

 5. Je kunt deelnemen aan deze actie, als je:
  18 jaar of ouder bent. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je alleen deelnemen als een van jouw ouders/voogd hiervoor toestemming geeft.

 6. Wanneer mag je niet (meer) meedoen met deze actie?
  Als je een medewerker van Heracles Almelo of Snappshot bent;
  Als je onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens verstrekt;
  Als je op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen;
  Als je je niet houdt aan de actievoorwaarden;
  Als je gedrag daar aanleiding toe geeft.
  Bij constatering van een van deze gedragingen sluiten we je uit van deelname. Je hebt dan ook geen recht op financiële vergoeding.

 7. Hoe bepalen wij de winnaars?
  De winnaars worden gekozen door een onpartijdige jury.

 8. Hoe informeren wij de winnaars?
  De winnaars krijgen bericht binnen 1 week na het einde van de actieperiode. De winnaar wordt bekendgemaakt via de Facebook en Instagram pagina van Snappshot.
  Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen geen bericht 

 9. Wat kost deelname?
  Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 10. Wie betaalt de kansspelbelasting?
  Snappshot betaalt de kansspelbelasting, indien van toepassing.

 11. Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?
  We gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om, zoals beschreven in onze privacy policy. Indien gewenst kan beeldmateriaal worden verwijderd, echter ben je dan ook uitgesloten van deelname aan deze actie

 12. Voor klachten over deze actie kun je een e-mail sturen naar info@snappshot.nl o.v.v. Klacht “Snappshot Photobooth-winactie”
  Je krijgt binnen 10 werkdagen een reactie.

 13. Snappshot beslist zelf over situaties die niet in deze actievoorwaarden zijn geregeld.

 14. Wat geldt er nog meer voor deze voorwaarden?
  Op de relatie tussen Snappshot en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  Alle correspondentie is in het Nederlands.
  Over de uitslag of de opzet van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.
  Snappshot gedraagt zich bij deze actie zoals de Gedragscode Promotionele Kansspelen voorschrijft.